Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Agroekologia, agrometeorologia i ochrona środowiska Zobacz
Botanika i genetyka Zobacz
Chemia i biochemia Zobacz
Ekonomia Zobacz
Fizjologia roślin i mikrobiologii Zobacz
Gleboznawstwo i chemia rolnej Zobacz
Hodowla roślin i nasiennictwo Zobacz
Ochrona roślin Zobacz
Organizacja i ekonomika rolnictwa Zobacz
Produkcja roślinna Zobacz
Produkcja zwierzęca Zobacz
Statystyka matematyczna Zobacz
Technika rolnicza Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/