Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Agrobiotechnologia Zobacz
Agrofizyka Zobacz
Analiza instrumentalna Zobacz
Ekofilozofia Zobacz
Kształtowanie środowiska Zobacz
Metody badań rolniczych Zobacz
Postep biologiczny Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/